Oczyszczanie fizyko-chemiczne:

Składowanie i dozowanie środków chemicznych, flokulacja, flotacja, sedymentacja, utlenianie katalityczne


Systemy gromadzenia i dozowania chemikaliów:

• Typ NNM, NMA i inne - ręczne stacje przygotowania polielektrolitu, automatyczne stacje przygotowania polielektrolitu, systemy dozowania chemikaliów, prefabrykacja na panelach ściennych, bazy zbiornikowe

Systemy flokulacji:

• Typ PFR - reaktory rurowe do roztwarzania chemikaliów w ściekach (wodzie)
• Typ NTR - reaktory zbiornikowe z mieszadłami do roztwarzania chemikaliów w ściekach (wodzie)

Utlenianie katalityczne:

• FENTON - do usuwania trudno rozkładalnych zanieczyszczeń organicznych, w przemyśle chemicznym/petrochemicznym, do odcieków z wysypisk, niskociśnieniowa, mokra metoda utleniania katalitycznego - prace projektowe, badawcze, wykonawstwo
• FENTON-MAS - specjalne rozwiązanie połączenia utleniania chemicznego z redukcją metali ciężkich (opatentowane)

Flotacja rozpuszczonym powietrzem (DAF):

• Typ GD - systemy flotacji rozpuszczonym powietrzem dla dużych ładunków, zbiorniki otwarte, do oczyszczania fizycznego i fizykochemicznego, wykorzystujące technologię niezatykającego się napowietrzania (opatentowaną), mogą być wyposażone w pakiety lamellowe.
• Typ GD-AS - flotacja osadu czynnego oparta na technologii GD, do osadu czynnego o złych właściwościach sedymentacyjnych, wstępne zagęszczanie osadu czynnego do 5% zawartości suchej masy.
• Typ IPF - systemy flotacji rozpuszczonym powietrzem z pakietami lamellowymi, oparte na zasadzie przeciwprądów. Do oczyszczania fizycznego i fizykochemicznego. Wykorzystujące technologię niezatykającego się napowietrzania (opatentowaną).
• Typ NPF - systemy flotacji rozpuszczonym powietrzem z pakietami lamellowymi dla bardzo dużych przepływów ( większy kuzyn typu IPF). Dostępne w zakresie od 150 m3/d do 2000 m3/d.
• Typ IPL - Systemy flotacji rozpuszczonym powietrzem z pakietami lamellowymi, oparte na zasadzie prądów krzyżujących.

Flotacja grawitacyjna:

• Typ NGF - grawitacyjne systemy rozdziału dla substancji pływających
• Typ CFS - grawitacyjne systemy rozdziału z pakietami lamellowymi
dla substancji pływających.
• Typ PPA - modularne pakiety lamellowe do instalacji w zbiornikach
żelbetowych, łącznie z renowacją i montażem.

Flotacja powietrzem zdyfundowanym:

• Typ NFF - systemy flotacji powietrzem zdyfundowanym (zbiorniki otwarte) do usuwania olejów i tłuszczu.

Systemy sedymentacyjne:

• Typ IPS - systemy sedymentacyjne z pakietami lamellowymi do usuwania zanieczyszczeń opadalnych, oparte na zasadzie prądów krzyżujących.

Systemy filtracyjne:

• filtry żwirowe, ciśnieniowe i grawitacyjne
• filtry z węgla aktywnego
• filtry wielowarstwowe i wieloskładnikowe
• dekarbonizacja za pomocą wapna (szybka i powolna)
• dekarbonizacja za pomocą wymienników jonitowych
• mikro- i ultrafiltracja

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl