Oczyszczalnia ścieków Hażlach, gm. Hażlach


Dane techniczne oczyszczalni:

 

Przepustowość docelowa: 
Qd = 2 x 170 m3/d
Qhmax = 46,4 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców: 
2.572 RLM
Oddanie do eksploatacji:  
I etap:  czerwiec 2004
II etap: styczeń 2012

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:
Wylot (wg. kontroli WIOŚ):
BZT5 = 580 mg/l   
BZT5 = 15,0 mg/l
ChZT = 1010 mg/l  
ChZT = 50,0 mg/l
Zawiesina og. = 152 mg/l    
Zawiesina og. = 10,0 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl