Oczyszczalnia ścieków Kamienica Polska, gm. Kamienica Polska


Dane techniczne oczyszczalni:

 

Przepustowość I etap/II etap: 
Qd = 287 / 633 m3/d

Qhmax= 40,2 / 90,8 m3/h

Równoważna liczba mieszkańców:

 

I etap:   1542 RLM

II etap:  5893 RLM

Oddanie  do  eksploatacji:

 

I etap:    marzec 2000

II etap:   grudzień 2013

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:  
Wylot (wg. kontroli WIOŚ):
BZT5 = 230 mg/l 
BZT5 = 2,0 mg/l
ChZT = 887 mg/l     
ChZT = 26,0 mg/l
Zawiesina og. = 152 mg/l Zawiesina og. = 5,0 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl