Oczyszczalnia ścieków Pogwizdów, gm. Hażlach


Dane techniczne oczyszczalni

 

Przepustowość docelowa: 
Qd = 600 m3/d

Qhmax= 75,5 m3/h

Równoważna liczba mieszkańców:  
4.398 RLM
Oddanie do eksploatacji: 
grudzień 2003

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:  
Wylot (wg. kontroli WIOŚ):
BZT5 = 630 mg/l 
BZT5 = 3,2 mg/l
ChZT = 990 mg/l     
ChZT = 26,0 mg/l
Zawiesina og. = 282 mg/l Zawiesina og. = 9,0 mg/l

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl