Oczyszczalnia ścieków Rogoźnik, gm. Bobrowniki

 

Dane techniczne oczyszczalni:

 


Przepustowość docelowa: 
Qd = 2 x 1000 m3/d

Qhmax= 236,4 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców:  
10.280 RLM
Oddanie do eksploatacji: 
I etap: październik 2004

 

 

Parametry oczyszczania:Wlot:  
Wylot (wg. kontroli WIOŚ):
BZT5 = 297 mg/l 
BZT5 = 2,5 mg/l
ChZT = 529 mg/l     
ChZT = 43,0 mg/l
Zawiesina og. = 171 mg/l Zawiesina og. = 5,0 mg/l


 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl