Oczyszczalnia ścieków Ostrowy, gm. Miedźno


Dane techniczne oczyszczalni:

 

Przepustowość docelowa: 
Qd = 2 x 500 m3/d
Qhmax= 116,3 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców:  
7.506 RLM
Oddanie do eksploatacji: 
I etap: grudzień 2002

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:  
Wylot:
BZT5 = 470 mg/l BZT5 = 2,3 mg/l
ChZT = 1.669 mg/l ChZT = 38,0 mg/l

Zawiesina og. = 540 mg/l

Zawiesina og. = 2,0 mg/l
Azot og. (TKN) = 118 mg/l Azot og. (TKN) = 1,7 mg/l
Fosfor og. = 22,4 mg/l Fosfor og. = 2,7 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl