Oczyszczalnia ścieków Łazy, gm. Lesznowola

 

Dane techniczne oczyszczalni:

 

Przepustowość docelowa: 
Qd = 2 x 360 m3/d
Qhmax= 99,3 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców:  
4.681 RLM
Oddanie do eksploatacji: 
I etap: listopad 2002

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:  
Wylot:
BZT5 = 808 mg/l BZT5 = 5,7 mg/l
ChZT = 1.434 mg/l ChZT = 44,4 mg/l
Zawiesina og. = 740 mg/l Zawiesina og. = 14,0 mg/l
Azot og. = 206,1 mg/l Azot og. = 1,1 mg/l
Fosfor og. = 22,5 mg/l Fosfor og. = 1,8 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl