Oczyszczalnia ścieków PCC RAIL, Jaworzno-Szczakowa


Dane techniczne oczyszczalni


Przepustowość docelowa:

Qd = 7,0 m3/d

Qhmax = 0,64 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców: 
26 RLM
Oddanie do eksploatacji:  

sierpień 2006

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:

Wylot:

BZT5 = 140 mg/l  
BZT5 = 7,7 mg/l
ChZT = 202 mg/l  
ChZT = 25,4 mg/l
Zawiesina og. = 23 mg/l   
Zawiesina og. = 10,0 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl