Oczyszczalnia ścieków Szczygłowice, m. Knurów

 

 

Dane techniczne oczyszczalni


Przepustowość docelowa:

Qd = 1500 m3/d

Qhmax = 152,8 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców: 
8.190 RLM
Oddanie do eksploatacji:  

lipiec 2006

 

 

Parametry oczyszczania:

 

 

Wlot:

Wylot (wg. kontroli WIOŚ):

BZT5 = 650 mg/l BZT5 = 14,5 mg/l
ChZT = 1038 mg/l ChZT = 49,6 mg/l
Zawiesina og. = 340 mg/l Zawiesina og. = 0,9 mg/l
Azot og. = 182 mg/l Azot og. = 1,5 mg/l
Fosfor og. = 17 mg/l Fosfor og. = 2,4 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl