Oczyszczalnia ścieków Nowe Brzesko, gm. Nowe Brzesko


Dane techniczne oczyszczalni


Przepustowość docelowa:

Qd = 2 x 275 m3/d

Qhmax = 74,05 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców: 
2.900 RLM
Oddanie do eksploatacji:  

maj 2001

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:

Wylot (wg. kontroli WIOŚ):

BZT5 = 330 mg/l BZT5 = 2,3 mg/l
ChZT = 1585 mg/l ChZT = 22,5 mg/l
Zawiesina og. = 1358 mg/l Zawiesina og. = 10,0 mg/l
Azot og. = 42 mg/l Azot og. = 2,1 mg/l
Fosfor og. = 20 mg/l Fosfor og. = 0,9 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl