Oczyszczalnia ścieków Tesco / Castorama

 

Dane techniczne oczyszczalni


Przepustowość docelowa:

Qd = 98 m3/d

Qhmax = 12,4 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców: 
1.024 RLM
Oddanie do eksploatacji:  

czerwiec 2002

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:

Wylot:

BZT5 = 900 mg/l BZT5 = 2,0 mg/l
ChZT = 1654 mg/l ChZT = 16,6 mg/l
Zawiesina og. = 1062 mg/l Zawiesina og. = 10,0 mg/l
Azot og. = 128 mg/l Azot og. = 5,3 mg/l
Fosfor og. = 16 mg/l Fosfor og. = 1,9 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl