Oczyszczalnia ścieków Laski, gm. Bolesław

 

Dane techniczne oczyszczalni                

 


Przepustowość docelowa:  
Qd = 2 x 316 m3/d

Qhmax= 94,0 m3/h
Równoważna liczba mieszkańców:   
4.425 RLM
Oddanie do eksploatacji:  
I etap: wrzesień 2003

II etap: lipiec 2006

 

Parametry oczyszczania:Wlot:   
Wylot (wg. kontroli WIOŚ):
BZT5 = 380 mg/l  
BZT5 = 5,2 mg/l
ChZT = 1038 mg/l      
ChZT = 39,5 mg/l
Zawiesina og. = 395 mg/l Zawiesina og. = 4,0 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl